ترمز پله آلومینیومی تک

این ترمز پله های به صورت نبشی آلومینیومی بوده و 4 سانت از لبه پله را می پوشاند .

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
آلو مینیومی6063 سختی شده وآنودایز شدهجنسیت
فضا های بیرونی و داخلی و دکوراتیومحل مورد مصرف
لاستیک مشکی و شب تابجنس رویه
به به وسیله چسب پلی اورتاننحوه نصب
4 سانتی مترعرض
تا 6 مترطول
دارای شب تاب برای مواقی قطعی برق توضیحات

 این محصول برای چسباندن در سطح های خاص قابل چسبیدن با چسب های آهن و پلی اورتان و همچنین پیچ روپلاک را دارا میباشد .

اطلاعات

این ترمز پله های به صورت نبشی آلومینیومی بوده و 4 سانت از لبه پله را می پوشاند .

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
آلو مینیومی6063 سختی شده وآنودایز شدهجنسیت
فضا های بیرونی و داخلی و دکوراتیومحل مورد مصرف
لاستیک مشکی و شب تابجنس رویه
به به وسیله چسب پلی اورتاننحوه نصب
4 سانتی مترعرض
تا 6 مترطول
دارای شب تاب برای مواقی قطعی برق توضیحات
نحوه نصب

 این محصول برای چسباندن در سطح های خاص قابل چسبیدن با چسب های آهن و پلی اورتان و همچنین پیچ روپلاک را دارا میباشد .