ترمز پله آلومینیومی دوبل

این ترمز پله های به صورت نبشی آلومینیومی بوده و ۸ سانت از لبه پله را می پوشاند .

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
آلو مینیومی6063 سختی شده وآنودایز شدهجنسیت
فضا های بیرونی و داخلی و دکوراتیومحل مورد مصرف
لاستیک مشکی و شب تابجنس رویه
پشت چسبدار آلمانینحوه نصب
8 سانتی مترعرض
تا 6 مترطول
دارای شب تاب برای مواقی قطعی برق توضیحات

این محصول بصورت پشت چسب دار آلمانی تهیه شده است . کافیست لایه رویه چسب را چسبانده و محصول را ر محل مورد نظر نصب نمایید .
ضمنا این محصول برای چسباندن در سطح های خاص قابل چسبیدن با چسب های آهن و پلی اورتان و همچنین پیچ روپلاک را دارا میباشد .

اطلاعات

این ترمز پله های به صورت نبشی آلومینیومی بوده و ۸ سانت از لبه پله را می پوشاند .

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
آلو مینیومی6063 سختی شده وآنودایز شدهجنسیت
فضا های بیرونی و داخلی و دکوراتیومحل مورد مصرف
لاستیک مشکی و شب تابجنس رویه
پشت چسبدار آلمانینحوه نصب
8 سانتی مترعرض
تا 6 مترطول
دارای شب تاب برای مواقی قطعی برق توضیحات
نحوه نصب

این محصول بصورت پشت چسب دار آلمانی تهیه شده است . کافیست لایه رویه چسب را چسبانده و محصول را ر محل مورد نظر نصب نمایید .
ضمنا این محصول برای چسباندن در سطح های خاص قابل چسبیدن با چسب های آهن و پلی اورتان و همچنین پیچ روپلاک را دارا میباشد .