ترمز پله شیار دار

این پادری ها مخصوص مناطق سردسیر می باشد و تماما از لاستیک شیار دار و آلومینیوم انادایز شده است ، این پادری ها مخصوص فضا های بیرونی و روی پله ها طراحی و تولید شده است ، با توجه به شیار های موجود در این لاستیک ، برف و گل موجود در زیر کفش لای آنها گیر کرده و از ورود آنها به داخل فضا جلوگیری می کند و همچنین روی پله ها مانع لیز خوردن می شود . این پادری ها نیز مانند گروه ۱۰۰ می تواند دارای دو رمپ شیاردار لاستیکی می باشد . جابجایی ان آسان است و در صورتی که بخواهیم چهار طرف آن رمپ داشته باشد می بایست پروفیل شیب دار روی زمین پیچ شود .

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
200کد گروه محصول
آلومینیوم 6060 درجه یک آنودایز شده ،جنس پروفیل

pvc درجه یک

جنس رویه

مغزی PVC درجه یک به رنگ های طوسی ، مشکی و یا قرمز

نحوه اتصال بین پروفیل ها
کممیزان تردد
فضای خارجی باران گیر مانند پاگرد ها و پله هامحل مورد مصرف
6 mmفاصله بین پروفیل های آلومینیومی
10 mmارتفاع
آزادحداکثر طول
6mحداکثر عرض
اطلاعات

این پادری ها مخصوص مناطق سردسیر می باشد و تماما از لاستیک شیار دار و آلومینیوم انادایز شده است ، این پادری ها مخصوص فضا های بیرونی و روی پله ها طراحی و تولید شده است ، با توجه به شیار های موجود در این لاستیک ، برف و گل موجود در زیر کفش لای آنها گیر کرده و از ورود آنها به داخل فضا جلوگیری می کند و همچنین روی پله ها مانع لیز خوردن می شود . این پادری ها نیز مانند گروه ۱۰۰ می تواند دارای دو رمپ شیاردار لاستیکی می باشد . جابجایی ان آسان است و در صورتی که بخواهیم چهار طرف آن رمپ داشته باشد می بایست پروفیل شیب دار روی زمین پیچ شود .

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
200کد گروه محصول
آلومینیوم 6060 درجه یک آنودایز شده ،جنس پروفیل

pvc درجه یک

جنس رویه

مغزی PVC درجه یک به رنگ های طوسی ، مشکی و یا قرمز

نحوه اتصال بین پروفیل ها
کممیزان تردد
فضای خارجی باران گیر مانند پاگرد ها و پله هامحل مورد مصرف
6 mmفاصله بین پروفیل های آلومینیومی
10 mmارتفاع
آزادحداکثر طول
6mحداکثر عرض
نقشه و اطلاعات تکمیلی
رنگ ها