لب پله led دار دوبل

ترمزپله آلومینیومی led دار و لب پله led دار ، همان طور که از اسم این محصول مشخص است در قسمت جلوی این محصول نوار LED به کار رفته است. در این مدل از لب پله ها از دو نوار LED یکی در لبه و کی در قسمت زیرین پله استفاده شده که این امر باعث دیدبیشتر هم روی لبه پله ها و هم در سطح پله ها در اماکن تاریک میشود .
این محصول  به شکل استاندارد برای لبه پله سینما ، آمفی تئاتر و سایر پله های دکوراتیو مورد استفاده قرار می گیرد .

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
آلو مینیومی6063 سختی شده وآنودایز شدهجنسیت
فضا های بیرونی و داخلی و دکوراتیومحل مورد مصرف
آلومینیوم و LEDجنس رویه
پشت چسبدار آلمانینحوه نصب
8 سانتی مترعرض
تا 6 مترطول
آدابتور محصول پس از نصب ترمز پله ها محاسبه میگرددتوضیحات

نحوه اتصال این محصول رویه پله به وسیله چسب های سیلیکونی و یا پیش رول پلاک متغییر بوده .

اطلاعات

ترمزپله آلومینیومی led دار و لب پله led دار ، همان طور که از اسم این محصول مشخص است در قسمت جلوی این محصول نوار LED به کار رفته است. در این مدل از لب پله ها از دو نوار LED یکی در لبه و کی در قسمت زیرین پله استفاده شده که این امر باعث دیدبیشتر هم روی لبه پله ها و هم در سطح پله ها در اماکن تاریک میشود .
این محصول  به شکل استاندارد برای لبه پله سینما ، آمفی تئاتر و سایر پله های دکوراتیو مورد استفاده قرار می گیرد .

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
آلو مینیومی6063 سختی شده وآنودایز شدهجنسیت
فضا های بیرونی و داخلی و دکوراتیومحل مورد مصرف
آلومینیوم و LEDجنس رویه
پشت چسبدار آلمانینحوه نصب
8 سانتی مترعرض
تا 6 مترطول
آدابتور محصول پس از نصب ترمز پله ها محاسبه میگرددتوضیحات
نحوه نصب

نحوه اتصال این محصول رویه پله به وسیله چسب های سیلیکونی و یا پیش رول پلاک متغییر بوده .

نقشه فنی