محصولات ترمز پله و ضد لغزش ، نوار ضد لغزش ، نوار لب پله

معرفی

ترمز پله  عموماً با نام های نوار لب پله ، ضد لغزش ، نوار ضد لغزش و یا نام های دیگر شهرت دارند ، برای جلو گیری از لیز نخوردن  هنگام تردد در پله ها کاربرد دارند .

این محصولات مناسب برای امانکن با تردد بالا ، مدارس ، بیمارستان ها ، هتل ها ، پله های اضطراری و سایر مناطق معابر با تردد روی پله می باشد . ، البته بعضی از مدل ها همچون سیلیسی و  سمباده ای را می توان برای رمپ ها نیز استفاده نمود .

این محصول را می توان بستگی به نوع کارکرد و میزان تردد از جسن های لاستیک ، پلاستیک ، آلومینیوم آنودایز شده ، سیلیس و کربن و همچنین سمباده  ساخت و عرضه نمود .

انواع محصول را می توان به شرح زیر نام برد :

آلومینیومی

سمباده ای

سیلیسی

لاستیکی

 

انوع

این رده از محصولات  عموماً با نام های نوار لب پله ، ضد لغزش ، نوار ضد لغزش و یا نام های دیگر شهرت دارند ، برای جلو گیری از لیز نخوردن  هنگام تردد در پله ها کاربرد دارند .

این محصولات مناسب برای امانکن با تردد بالا ، مدارس ، بیمارستان ها ، هتل ها ، پله های اضطراری و سایر مناطق معابر با تردد روی پله می باشد . ، البته بعضی از مدل ها همچون سیلیسی و  سمباده ای را می توان برای رمپ ها نیز استفاده نمود .

بازخورد

این رده از محصولات  عموماً با نام های نوار لب پله ، ضد لغزش ، نوار ضد لغزش و یا نام های دیگر شهرت دارند ، برای جلو گیری از لیز نخوردن  هنگام تردد در پله ها کاربرد دارند .

این محصولات مناسب برای امانکن با تردد بالا ، مدارس ، بیمارستان ها ، هتل ها ، پله های اضطراری و سایر مناطق معابر با تردد روی پله می باشد . ، البته بعضی از مدل ها همچون سیلیسی و  سمباده ای را می توان برای رمپ ها نیز استفاده نمود .

رده

این رده از محصولات  عموماً با نام های نوار لب پله ، ضد لغزش ، نوار ضد لغزش و یا نام های دیگر شهرت دارند ، برای جلو گیری از لیز نخوردن  هنگام تردد در پله ها کاربرد دارند .

این محصولات مناسب برای امانکن با تردد بالا ، مدارس ، بیمارستان ها ، هتل ها ، پله های اضطراری و سایر مناطق معابر با تردد روی پله می باشد . ، البته بعضی از مدل ها همچون سیلیسی و  سمباده ای را می توان برای رمپ ها نیز استفاده نمود .

نوع

این رده از محصولات  عموماً با نام های نوار لب پله ، ضد لغزش ، نوار ضد لغزش و یا نام های دیگر شهرت دارند ، برای جلو گیری از لیز نخوردن  هنگام تردد در پله ها کاربرد دارند .

این محصولات مناسب برای امانکن با تردد بالا ، مدارس ، بیمارستان ها ، هتل ها ، پله های اضطراری و سایر مناطق معابر با تردد روی پله می باشد . ، البته بعضی از مدل ها همچون سیلیسی و  سمباده ای را می توان برای رمپ ها نیز استفاده نمود .