محافظ دیوار

محافظ دیوار و یا گارد دیوار :

برخورد وسیله ی نقیله با دیوار هنگام رفت و آمد و یا اثبات درب خودرو به دیوار باعث بروز مشکلاتی برای خودرو و یا دیوار پارکینگ میگردد ، به طور مشابه در کارخانه ها و بیمارستان ها و... احتمال وقع خسارات به هنگام حمل و نقل چرخ های دستی ، برانکارد و.... وجود دارد .
محافظ دیوار محصولی است که روی دیوار نصب شده و وظیفه ی محافظت و جلوگیری از خسارات وارده از هرگونه برخورد را دارد. جنس این محصول فوم-لاستیک بوده و با دارا بودن کپسول های هوایی ریز ، به بهترین شکل هرگونه ضربه را دفع میکند .
نحوه ی نصب این محصول میتواند به صورت تکی و یا دوبل باشد ، در نصب به صورت دوبل میتوان از یک نوار شب رنگ در بین دو محافظ دیوار برای زیبایی و هشدار هرچه بیشتر استفاده کرد.

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
محافظ دیوارعنوان
ستون های گرد و دیوار های مسطحمحل مورد مصرف
فوم لاستیکجنس
چسب و یا پیچنحوه نصب
10 سانتی مترعرض
یک متر و آزادطول
14 میلی مترضخامت

نصب این محصول با استفاده از چسب (چسب پلی اورتان و یا پاتکس) و هم با استفاده از پیچ صورت میگیرد .

اطلاعات

محافظ دیوار و یا گارد دیوار :

برخورد وسیله ی نقیله با دیوار هنگام رفت و آمد و یا اثبات درب خودرو به دیوار باعث بروز مشکلاتی برای خودرو و یا دیوار پارکینگ میگردد ، به طور مشابه در کارخانه ها و بیمارستان ها و... احتمال وقع خسارات به هنگام حمل و نقل چرخ های دستی ، برانکارد و.... وجود دارد .
محافظ دیوار محصولی است که روی دیوار نصب شده و وظیفه ی محافظت و جلوگیری از خسارات وارده از هرگونه برخورد را دارد. جنس این محصول فوم-لاستیک بوده و با دارا بودن کپسول های هوایی ریز ، به بهترین شکل هرگونه ضربه را دفع میکند .
نحوه ی نصب این محصول میتواند به صورت تکی و یا دوبل باشد ، در نصب به صورت دوبل میتوان از یک نوار شب رنگ در بین دو محافظ دیوار برای زیبایی و هشدار هرچه بیشتر استفاده کرد.

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
محافظ دیوارعنوان
ستون های گرد و دیوار های مسطحمحل مورد مصرف
فوم لاستیکجنس
چسب و یا پیچنحوه نصب
10 سانتی مترعرض
یک متر و آزادطول
14 میلی مترضخامت
نحوه نصب

نصب این محصول با استفاده از چسب (چسب پلی اورتان و یا پاتکس) و هم با استفاده از پیچ صورت میگیرد .

نقشه فنی