محافظ کنج دیوار لاستیکی

معرفی کنج دیوار دُرمت

محافظ های کنج دیوار درمت از جنس لاستیک بوده و مناسب برای فضا های مدارس ، بیمارستان ها و... برای محافظ از برخورد افراد و وسایل به کنج های تیز دیوار ها استفاده میشود .

جدول مشخصات فنی

نحوه نصب

محافظ کنج دیوار  لاستیکی دُرمت با استفاده از چسب  مخصوص دُرمت قابلیت نصب بروی سطوح کچی ، سیمانی ، سنگ ، سرامیک ، فلزی و ... را دارا میباشد .

البته بنا بر نیاز مشتری می توان گارد ستون و یا محافظ ستون دُرمت را با استفاده از پیچ بر روی سطوح نصب کرد .

اطلاعات

معرفی کنج دیوار دُرمت

محافظ های کنج دیوار درمت از جنس لاستیک بوده و مناسب برای فضا های مدارس ، بیمارستان ها و... برای محافظ از برخورد افراد و وسایل به کنج های تیز دیوار ها استفاده میشود .

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

نقشه و اطلاعات تکمیلی
نحوه نصب

نحوه نصب

محافظ کنج دیوار  لاستیکی دُرمت با استفاده از چسب  مخصوص دُرمت قابلیت نصب بروی سطوح کچی ، سیمانی ، سنگ ، سرامیک ، فلزی و ... را دارا میباشد .

البته بنا بر نیاز مشتری می توان گارد ستون و یا محافظ ستون دُرمت را با استفاده از پیچ بر روی سطوح نصب کرد .