محافظ ستون پارکینگ, ضربه گیر ستون پارکینگ

معرفی گارد ستون لاستیکی دُرمت

محافظ ستون پارکینگ که با اسم های گاردکرنر گارد ستون محافظ لب ستون و اسم های دیگر شناخته میشود وظیفه حافظت از بر خورد های اتومبیل با لبه های ستون کاربرد دارد .

 محافظ ستون لاستیکی دُرمت به دلیل استفاده از جنس تمام لاستیک دارای مقاومت خمشی مناسب و همچنین مقاوم در برابر نوسانات دما (دما - 40 درجه و دمای 60 درجه سانتی گراد ) دارا بوده  بطوری که شکل و کارکرد خود را از دست نمی هد .

روی گارد ستون لاستیکی دُرمت شب رنگ هایی برای هشدار به اتومبیل هایی که به ستون نزدیک می شود تعبیه شده است

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان

تمام لاستیک EPDMدرجه یک با سختی

جنسیت
پارکینگ هامحل مورد مصرف
لاستیک درجه یک و شب رنگجنس رویه
پشت چسبدار آلمانینحوه نصب
7.5 سانتی مترعرض
100 سانتطول

نحوه نصب

محافظ ستون و یا گارد ستون لاستیکی دُرمت با استفاده از چسب  مخصوص دُرمت قابلیت نصب بروی سطوح کچی ، سیمانی ، سنگ ، سرامیک ، فلزی و ... را دارا میباشد .

البته بنا بر نیاز مشتری می توان گارد ستون و یا محافظ ستون دُرمت را با استفاده از پیچ بر روی سطوح نصب کرد .

اطلاعات

معرفی گارد ستون لاستیکی دُرمت

محافظ ستون پارکینگ که با اسم های گاردکرنر گارد ستون محافظ لب ستون و اسم های دیگر شناخته میشود وظیفه حافظت از بر خورد های اتومبیل با لبه های ستون کاربرد دارد .

 محافظ ستون لاستیکی دُرمت به دلیل استفاده از جنس تمام لاستیک دارای مقاومت خمشی مناسب و همچنین مقاوم در برابر نوسانات دما (دما - 40 درجه و دمای 60 درجه سانتی گراد ) دارا بوده  بطوری که شکل و کارکرد خود را از دست نمی هد .

روی گارد ستون لاستیکی دُرمت شب رنگ هایی برای هشدار به اتومبیل هایی که به ستون نزدیک می شود تعبیه شده است

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان

تمام لاستیک EPDMدرجه یک با سختی

جنسیت
پارکینگ هامحل مورد مصرف
لاستیک درجه یک و شب رنگجنس رویه
پشت چسبدار آلمانینحوه نصب
7.5 سانتی مترعرض
100 سانتطول
نقشه و اطلاعات تکمیلی
نحوه نصب

نحوه نصب

محافظ ستون و یا گارد ستون لاستیکی دُرمت با استفاده از چسب  مخصوص دُرمت قابلیت نصب بروی سطوح کچی ، سیمانی ، سنگ ، سرامیک ، فلزی و ... را دارا میباشد .

البته بنا بر نیاز مشتری می توان گارد ستون و یا محافظ ستون دُرمت را با استفاده از پیچ بر روی سطوح نصب کرد .