پادری آلومینیومی گروه 100

این پادری ها با ارتفاع یک سانت تولید می شود که معمولا برای روی کار خوب میباشد (روی کف تمام شده) ولی در بعضی مواقع به دلیلی محدودیت ارتفاع می توان آن را داخل زمین نیز نصب کرد.مطلوبیت این پادری ها در امکان جابجایی سریع آن میباشد . بدون نیاز به پیچ کردن به کف زمین .در صورتی که بخواهیم آنرا روی زمین نصب کنیم و از چهار طرف رمپ داشته باشد می بایست رمپ های آنرا به زمین پیچ کرد

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
100کد گروه محصول
آلومینیوم 6060 درجه یک آنودایز شده ،جنس پروفیل

PVC درجه یک یا موکت 100% پلی پروپیلن

جنس رویه

مغزی PVC درجه یک به رنگ های طوسی ، مشکی و یا قرمز

نحوه اتصال بین پروفیل ها
کممیزان تردد
فضای داخلی دفاتر ، آپاتمان ها و ادارات کم ترددمحل مورد مصرف
6 mmفاصله بین پروفیل های آلومینیومی
10 mmارتفاع
آزادحداکثر طول
6mحداکثر عرض
اطلاعات

این پادری ها با ارتفاع یک سانت تولید می شود که معمولا برای روی کار خوب میباشد (روی کف تمام شده) ولی در بعضی مواقع به دلیلی محدودیت ارتفاع می توان آن را داخل زمین نیز نصب کرد.مطلوبیت این پادری ها در امکان جابجایی سریع آن میباشد . بدون نیاز به پیچ کردن به کف زمین .در صورتی که بخواهیم آنرا روی زمین نصب کنیم و از چهار طرف رمپ داشته باشد می بایست رمپ های آنرا به زمین پیچ کرد

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
100کد گروه محصول
آلومینیوم 6060 درجه یک آنودایز شده ،جنس پروفیل

PVC درجه یک یا موکت 100% پلی پروپیلن

جنس رویه

مغزی PVC درجه یک به رنگ های طوسی ، مشکی و یا قرمز

نحوه اتصال بین پروفیل ها
کممیزان تردد
فضای داخلی دفاتر ، آپاتمان ها و ادارات کم ترددمحل مورد مصرف
6 mmفاصله بین پروفیل های آلومینیومی
10 mmارتفاع
آزادحداکثر طول
6mحداکثر عرض
نقشه و اطلاعات تکمیلی
رنگ ها