پادری آلومینیومی گروه 250

این پادری ها با ارتفاع یک سانت تولید می شود که معمولا برای روی کار خوب میباشد (روی کف تمام شده) ولی در بعضی مواقع به دلیلی محدودیت ارتفاع می توان آن را داخل زمین نیز نصب کرد.مطلوبیت این پادری ها در امکان جابجایی سریع آن میباشد . بدون نیاز به پیچ کردن به کف زمین .در صورتی که بخواهیم آنرا روی زمین نصب کنیم و از چهار طرف رمپ داشته باشد می بایست رمپ های آنرا به زمین پیچ کرد. از دیگر ویژگی های این نوع پادری آلومینیومی می توان قیمت مناسبت تر نسبت به سایر پادری ها اشاره کرد .

 

 

جدول مشخصات فنی

توضیحات عنوان
250 گروه
پی وی سی و آلومینیوم جنس زیره
موکت پلی پروپیلن جنس رویه
پروفیل آلومینیومی نحوه اتصال
کم و متوسطه میزان تردد
1 سانتی متر ارتفاع
اطلاعات

این پادری ها با ارتفاع یک سانت تولید می شود که معمولا برای روی کار خوب میباشد (روی کف تمام شده) ولی در بعضی مواقع به دلیلی محدودیت ارتفاع می توان آن را داخل زمین نیز نصب کرد.مطلوبیت این پادری ها در امکان جابجایی سریع آن میباشد . بدون نیاز به پیچ کردن به کف زمین .در صورتی که بخواهیم آنرا روی زمین نصب کنیم و از چهار طرف رمپ داشته باشد می بایست رمپ های آنرا به زمین پیچ کرد. از دیگر ویژگی های این نوع پادری آلومینیومی می توان قیمت مناسبت تر نسبت به سایر پادری ها اشاره کرد .

 

 

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحات عنوان
250 گروه
پی وی سی و آلومینیوم جنس زیره
موکت پلی پروپیلن جنس رویه
پروفیل آلومینیومی نحوه اتصال
کم و متوسطه میزان تردد
1 سانتی متر ارتفاع
نقشه و اطلاعات تکمیلی
رنگ ها