پادری آلومینیومی گروه 350

معرفی

این پادری ها با ارتفاع ۲ سانت و با استکلت ترکیبی پی وی سی و آلومینیوم تولید می گردد و مخصوص فضا های باز و مسقف میباشد. برای نصب این پاری ها توصیه میشود به صورت تو کار  از قبل چاله ای به ضخامت۲ سانت در زمین ایجاد نمود ،البته می توان این پادری ها را نیز بصورت رو کار و با رمپ آلومینیومی تعبیه نمود .  این پادری ها با توجه به ارتفاع آن می تواند مقدار گرد و خاک بیشتری را در خود انبار کند و با توجه جنس پی وی سی آن گل گیر و آبگیری همزمان این نوع پادری را ذکر کرد ، ضمنا از دیگر مزیت های این نوع پادری می توان به طول عمر بالای و قیمت مناسب آن نسب به دیگر پادری های آلومینیوم دسته ضخیم نام برد.

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
350کد گروه محصول
آلومینیوم 6063 آنودایز شده ایرانلکو و پی وی سیجنس پروفیل

PVC درجه یک یا موکت 100% پلی پروپیلن

جنس رویه

مغزی PVC درجه یک به رنگ های طوسی ، مشکی و یا قرمز

نحوه اتصال بین پروفیل ها
زیادمیزان تردد
فضای داخلی و بیرونی همچون ادارات ، بانک ها برج های مسکونیمحل مورد مصرف
6 mmفاصله بین پروفیل های آلومینیومی
20 mmارتفاع
آزادحداکثر طول
6mحداکثر عرض
اطلاعات

معرفی

این پادری ها با ارتفاع ۲ سانت و با استکلت ترکیبی پی وی سی و آلومینیوم تولید می گردد و مخصوص فضا های باز و مسقف میباشد. برای نصب این پاری ها توصیه میشود به صورت تو کار  از قبل چاله ای به ضخامت۲ سانت در زمین ایجاد نمود ،البته می توان این پادری ها را نیز بصورت رو کار و با رمپ آلومینیومی تعبیه نمود .  این پادری ها با توجه به ارتفاع آن می تواند مقدار گرد و خاک بیشتری را در خود انبار کند و با توجه جنس پی وی سی آن گل گیر و آبگیری همزمان این نوع پادری را ذکر کرد ، ضمنا از دیگر مزیت های این نوع پادری می توان به طول عمر بالای و قیمت مناسب آن نسب به دیگر پادری های آلومینیوم دسته ضخیم نام برد.

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
350کد گروه محصول
آلومینیوم 6063 آنودایز شده ایرانلکو و پی وی سیجنس پروفیل

PVC درجه یک یا موکت 100% پلی پروپیلن

جنس رویه

مغزی PVC درجه یک به رنگ های طوسی ، مشکی و یا قرمز

نحوه اتصال بین پروفیل ها
زیادمیزان تردد
فضای داخلی و بیرونی همچون ادارات ، بانک ها برج های مسکونیمحل مورد مصرف
6 mmفاصله بین پروفیل های آلومینیومی
20 mmارتفاع
آزادحداکثر طول
6mحداکثر عرض
نقشه و اطلاعات تکمیلی