پادری آلومینیومی گروه 400

این پادری ها با ارتفاع یک سانت طراحی و تولید می گردد که مخصوص رو کار می باشد . پادری های لاستیک موکتی برای مناطقی طراحی شده اند که باران گیر یا برف گیر هستند به صورتی که گل و برف چسبیده به کفش لای شیار های لاستیکی گیر کرده و از ورود آنها یه محیط جلوگیری می کند . نصب راحت و امکان جالجایی سریع آنها از دلایل محبوبیت انها نزد مشتریان می باشد .

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
400کد گروه محصول
آلومینیوم 6060 درجه یک آنودایز شده ،جنس پروفیل

pvc درجه یک

جنس رویه

مغزی PVC درجه یک به رنگ های طوسی ، مشکی و یا قرمز

نحوه اتصال بین پروفیل ها
کممیزان تردد
فضاهای داخلی بعد از درب ورودی و پاگرد های سرپوشیدهمحل مورد مصرف
6 mmفاصله بین پروفیل های آلومینیومی
10 mmارتفاع
آزادحداکثر طول
6mحداکثر عرض
اطلاعات

این پادری ها با ارتفاع یک سانت طراحی و تولید می گردد که مخصوص رو کار می باشد . پادری های لاستیک موکتی برای مناطقی طراحی شده اند که باران گیر یا برف گیر هستند به صورتی که گل و برف چسبیده به کفش لای شیار های لاستیکی گیر کرده و از ورود آنها یه محیط جلوگیری می کند . نصب راحت و امکان جالجایی سریع آنها از دلایل محبوبیت انها نزد مشتریان می باشد .

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
400کد گروه محصول
آلومینیوم 6060 درجه یک آنودایز شده ،جنس پروفیل

pvc درجه یک

جنس رویه

مغزی PVC درجه یک به رنگ های طوسی ، مشکی و یا قرمز

نحوه اتصال بین پروفیل ها
کممیزان تردد
فضاهای داخلی بعد از درب ورودی و پاگرد های سرپوشیدهمحل مورد مصرف
6 mmفاصله بین پروفیل های آلومینیومی
10 mmارتفاع
آزادحداکثر طول
6mحداکثر عرض
نقشه و اطلاعات تکمیلی
رنگ ها