پادری آلومینیومی گروه 500

این پادری ها با ارتفاع ۲ سانت تولید می گردد و مخصوص  فضاهای پر تردد می باشد . منظور از پر تردد محل هایی که بیش از ۱۰۰۰ نفر در روز در آن تردد دارند . تفاوت این پادری ها با پادری های گروه 300  در ضخامت جداره پرفیل های بکار رفته میباشند به صورتی که وزن آلومینیوم آن ۴۰% بیشتر است .

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
500کد گروه محصول
آلومینیوم 6060 درجه یک آنودایز شده ،جنس پروفیل

PVC درجه یک یا موکت 100% پلی پروپیلن

جنس رویه

مغزی PVC درجه یک به رنگ های طوسی ، مشکی و یا قرمز

نحوه اتصال بین پروفیل ها
زیادمیزان تردد
فضای داخلی و بیرونی همچون ادارات ، بانک ها برج های مسکونیمحل مورد مصرف
6 mmفاصله بین پروفیل های آلومینیومی
20 mmارتفاع
آزادحداکثر طول
6mحداکثر عرض
اطلاعات

این پادری ها با ارتفاع ۲ سانت تولید می گردد و مخصوص  فضاهای پر تردد می باشد . منظور از پر تردد محل هایی که بیش از ۱۰۰۰ نفر در روز در آن تردد دارند . تفاوت این پادری ها با پادری های گروه 300  در ضخامت جداره پرفیل های بکار رفته میباشند به صورتی که وزن آلومینیوم آن ۴۰% بیشتر است .

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
500کد گروه محصول
آلومینیوم 6060 درجه یک آنودایز شده ،جنس پروفیل

PVC درجه یک یا موکت 100% پلی پروپیلن

جنس رویه

مغزی PVC درجه یک به رنگ های طوسی ، مشکی و یا قرمز

نحوه اتصال بین پروفیل ها
زیادمیزان تردد
فضای داخلی و بیرونی همچون ادارات ، بانک ها برج های مسکونیمحل مورد مصرف
6 mmفاصله بین پروفیل های آلومینیومی
20 mmارتفاع
آزادحداکثر طول
6mحداکثر عرض
نقشه و اطلاعات تکمیلی
رنگ ها