پادری موکت هنکنک دور لاستیک بلژیک

این پادری ها با رویه موکت و لاستیک دور دوز مختص به فضای داخلی و برای زون 3 تعبیه شده است . این پادری ها پس از عملیات گرفتن گل و لای وگرد و غبار توسط پادری های آلومینیومی وظیفه نم گیری و نظافت نهایی کف کفش در ورودی ها را دارد .

این از پادری ها در ابعاد( 70در 50 ) و (120 در 80) و (200 در 1) نیز موجود بوده . البته بنا به اندازه مد نظر مشتری نیز قابل برش و تهیه نیز بوده

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
600کد گروه محصول
موکت پلی پروپیلن بلژیکجنس رویه
فوم ضد لغزشجنس زیره
لاستیک درجه 1جنس دور
زیاد و کممیزان تردد
فضای داخلی همچون لابی هامحل مورد مصرف
7 mmارتفاع
آزادحداکثر طول
2mحداکثر عرض
اطلاعات

این پادری ها با رویه موکت و لاستیک دور دوز مختص به فضای داخلی و برای زون 3 تعبیه شده است . این پادری ها پس از عملیات گرفتن گل و لای وگرد و غبار توسط پادری های آلومینیومی وظیفه نم گیری و نظافت نهایی کف کفش در ورودی ها را دارد .

این از پادری ها در ابعاد( 70در 50 ) و (120 در 80) و (200 در 1) نیز موجود بوده . البته بنا به اندازه مد نظر مشتری نیز قابل برش و تهیه نیز بوده

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
600کد گروه محصول
موکت پلی پروپیلن بلژیکجنس رویه
فوم ضد لغزشجنس زیره
لاستیک درجه 1جنس دور
زیاد و کممیزان تردد
فضای داخلی همچون لابی هامحل مورد مصرف
7 mmارتفاع
آزادحداکثر طول
2mحداکثر عرض
رنگ ها