پادری pvc موکت

این نوع پاردی تلفیقی از pvc و موکت است ، جنس بدنه ی این محصول از pvc درجه 1 ساخته شده که قسمت رویه ی آن از موکت پوشیده میشود.
این پاردی ها مخصوص فضاهای داخل و همراه با تردد متوسط میباشد ، شیار های موجود در لاستیک باعث جلوگیری از ورود گل و برف و... میشود و موکت ها به عنوان رطوبت گیر به بهترین شکل عمل میکنند.

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
710کد گروه محصول
Pvc درجه 1جنس بدنه
Pvc وموکتجنس رویه
جوش های بین pvcنحوه ی اتصال
حدود 10 کیلوگرموزن هر متر مربع
فضای بیرونی ، فضا های مستعد بارش و اغزنده ، کارگاه ها ، باشگاه ها اماکن صنعتی و عمومی و ...محل مورد مصرف
14 mmارتفاع
آزادحداکثر طول
1.3mحداکثر عرض
اطلاعات

این نوع پاردی تلفیقی از pvc و موکت است ، جنس بدنه ی این محصول از pvc درجه 1 ساخته شده که قسمت رویه ی آن از موکت پوشیده میشود.
این پاردی ها مخصوص فضاهای داخل و همراه با تردد متوسط میباشد ، شیار های موجود در لاستیک باعث جلوگیری از ورود گل و برف و... میشود و موکت ها به عنوان رطوبت گیر به بهترین شکل عمل میکنند.

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
710کد گروه محصول
Pvc درجه 1جنس بدنه
Pvc وموکتجنس رویه
جوش های بین pvcنحوه ی اتصال
حدود 10 کیلوگرموزن هر متر مربع
فضای بیرونی ، فضا های مستعد بارش و اغزنده ، کارگاه ها ، باشگاه ها اماکن صنعتی و عمومی و ...محل مورد مصرف
14 mmارتفاع
آزادحداکثر طول
1.3mحداکثر عرض
نقشه فنی
رنگ ها