پادری pvc موکت

این نوع پاردی تلفیقی از pvc و موکت است ، جنس بدنه ی این محصول از pvc درجه 1 ساخته شده که قسمت رویه ی آن از موکت پوشیده میشود.
این پاردی ها مخصوص فضاهای داخل و همراه با تردد متوسط میباشد ، شیار های موجود در لاستیک باعث جلوگیری از ورود گل و برف و... میشود و موکت ها به عنوان رطوبت گیر به بهترین شکل عمل میکنند.

 

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
710کد گروه محصول
Pvc درجه 1جنس بدنه
Pvc وموکتجنس رویه
جوش های بین pvcنحوه ی اتصال
حدود 10 کیلوگرموزن هر متر مربع
فضای بیرونی ، فضا های مستعد بارش و اغزنده ، کارگاه ها ، باشگاه ها اماکن صنعتی و عمومی و ...محل مورد مصرف
14 mmارتفاع
آزادحداکثر طول
1.3mحداکثر عرض
+
اطلاعات

این نوع پاردی تلفیقی از pvc و موکت است ، جنس بدنه ی این محصول از pvc درجه 1 ساخته شده که قسمت رویه ی آن از موکت پوشیده میشود.
این پاردی ها مخصوص فضاهای داخل و همراه با تردد متوسط میباشد ، شیار های موجود در لاستیک باعث جلوگیری از ورود گل و برف و... میشود و موکت ها به عنوان رطوبت گیر به بهترین شکل عمل میکنند.

 

+
مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
710کد گروه محصول
Pvc درجه 1جنس بدنه
Pvc وموکتجنس رویه
جوش های بین pvcنحوه ی اتصال
حدود 10 کیلوگرموزن هر متر مربع
فضای بیرونی ، فضا های مستعد بارش و اغزنده ، کارگاه ها ، باشگاه ها اماکن صنعتی و عمومی و ...محل مورد مصرف
14 mmارتفاع
آزادحداکثر طول
1.3mحداکثر عرض
+
نقشه فنی
+
رنگ ها