فرچه زیر در- گروه 909

با نصب این فرچه ها یا برس های زیر درب از ورود گردو خاک و حشرات موزی و همچنین از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکند. این فرچه ها را میتوان در ساختمان های مسکونی و صنعتی در زیر دربها مشاهده کرد.

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
آلومینیوم آنادایز شده و فرچه پی وی سی نرمجنسیت
زیر در ب ها مسکونی و اداری ، محل مورد مصرف
پی وی سی نرم جنس فرچه
پیچ و چسبنحوه نصب
4 سانتی متر ارتفاع کل با فرچه
100 سانتی متر طول
بهتر است با پیچ نصب شود و محل نصب با توجه به ارتفاع فضای خالی زیر درب مشخص می شودتوضیحات
اطلاعات

با نصب این فرچه ها یا برس های زیر درب از ورود گردو خاک و حشرات موزی و همچنین از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکند. این فرچه ها را میتوان در ساختمان های مسکونی و صنعتی در زیر دربها مشاهده کرد.

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
آلومینیوم آنادایز شده و فرچه پی وی سی نرمجنسیت
زیر در ب ها مسکونی و اداری ، محل مورد مصرف
پی وی سی نرم جنس فرچه
پیچ و چسبنحوه نصب
4 سانتی متر ارتفاع کل با فرچه
100 سانتی متر طول
بهتر است با پیچ نصب شود و محل نصب با توجه به ارتفاع فضای خالی زیر درب مشخص می شودتوضیحات
نقشه و اطلاعات تکمیلی