Category Archive for : ‘روکار’

پادری روکار 2 سانتی فضای خارج

این پادری ها با رویه لاستیکی از گروه 500 از کد 507 تا 509 برای فضاهای بیرونی مناسب می باشد .

پادری روکار 2 سانتی فضای داخل

نوع پادری از گروه 500 محصولات دٌرمت و مخصوص فای داخل می باشد

پادری روکار1 سانتی شیار دارموکت فضای خارج

نوع پادری از گروه 400 محصولات دٌرمت و مخصوص فضای خارج می باشد

پادری روکار 2 سانتی فضای خارج

این پادری ها با رویه لاستیکی از گروه 300 از کد 307 تا 309 برای فضاهای بیرونی مناسب می باشد .

پادری روکار 2 سانتی فضای داخل

نوع پادری از گروه 300 محصولات دٌرمت و مخصوص فای داخل می باشد

پادری روکار ۱ سانتی شیار دار

نوع پادری از گروه 200 محصولات دٌرمت و مخصوص فضای خارج می باشد

پادری روکار 1 سانتی فضای داخل

این نوع پادری از گروه 100 محصولات دٌرمت و مخصوص فای داخلی می باشد

پادری روکار 1 سانتی فضای باز

این پادری ها با رویه لاستیکی از گروه 100 از کد 110 تا 113 برای فضاهای بیرونی مناسب می باشد .

کفپوش آلومینیومی

پادری آلومینیومی گروه 250

اطلاعات مشخصات فنی نقشه و اطلاعات تکمیلی رنگ ها این پادری ها با ارتفاع یک سانت تولید می شود که معمولا برای روی کار خوب میباشد (روی کف تمام شده) ولی در بعضی مواقع به دلیلی محدودیت ارتفاع می توان آن را داخل زمین نیز نصب کرد.مطلوبیت این پادری ها در امکان جابجایی سریع آن