Category Archive for : ‘فضای داخلی’

پادری روکار 2 سانتی فضای داخل

نوع پادری از گروه 500 محصولات دٌرمت و مخصوص فای داخل می باشد

پادری توکار2 سانتی فضای داخل

نوع پادری از گروه 500 محصولات دٌرمت و مخصوص فای داخل می باشد

پادری توکار2 سانتی فضای داخل

نوع پادری از گروه 300 محصولات دٌرمت و مخصوص فای داخل می باشد

پادری روکار 2 سانتی فضای داخل

نوع پادری از گروه 300 محصولات دٌرمت و مخصوص فای داخل می باشد

پادری توکار۱ سانتی فضای داخل

نوع پادری از گروه 100 محصولات دٌرمت و مخصوص فضای داخلی می باشد

پادری روکار 1 سانتی فضای داخل

این نوع پادری از گروه 100 محصولات دٌرمت و مخصوص فای داخلی می باشد

کفپوش آلومینیومی

پادری آلومینیومی گروه 250

اطلاعات مشخصات فنی نقشه و اطلاعات تکمیلی رنگ ها این پادری ها با ارتفاع یک سانت تولید می شود که معمولا برای روی کار خوب میباشد (روی کف تمام شده) ولی در بعضی مواقع به دلیلی محدودیت ارتفاع می توان آن را داخل زمین نیز نصب کرد.مطلوبیت این پادری ها در امکان جابجایی سریع آن