محافظ کنج دیوار PVC

اطلاعات مشخصات فنی نقشه و اطلاعات تکمیلی نحوه نصب معرفی کنج دیوار دُرمت محافظ های کنج دیوار درمت از جنس PVC در رنگ های مختلف بوده و مناسب برای فضای مدارس ، بیمارستان ها و... برای محافظ از برخورد افراد و وسایل به کنج های تیز دیوار ها استفاده میشود .   جدول مشخصات فنی

محافظ کنج دیوار لاستیکی

اطلاعات مشخصات فنی نقشه و اطلاعات تکمیلی نحوه نصب معرفی کنج دیوار دُرمت محافظ های کنج دیوار درمت از جنس لاستیک بوده و مناسب برای فضا های مدارس ، بیمارستان ها و... برای محافظ از برخورد افراد و وسایل به کنج های تیز دیوار ها استفاده میشود .   جدول مشخصات فنی نحوه نصب محافظ

متوقف کننده لاستیکی

اطلاعات مشخصات فنی نقشه و اطلاعات تکمیلی نحوه نصب کار استاپ محصولی است که بانصب آن در محل پارک خودرو از برخورد ماشین با دیوار روبرو و یا ماشین روبروی کاملا جلوگیری می شود.کار استاپ همچنین تعیین کننده محل پارک خودرو ها در پارکینگ ساختمان ها و پارکینگ های عمومی می باشد. تمایز این محصول
محافظ دیوار

محافظ دیوار

اطلاعات مشخصات فنی نحوه نصب نقشه فنی محافظ دیوار و یا گارد دیوار : برخورد وسیله ی نقیله با دیوار هنگام رفت و آمد و یا اثبات درب خودرو به دیوار باعث بروز مشکلاتی برای خودرو و یا دیوار پارکینگ میگردد ، به طور مشابه در کارخانه ها و بیمارستان ها و... احتمال وقع خسارات

کار استاپ , متوقف کننده خودرو

اطلاعات مشخصات فنی نقشه و اطلاعات تکمیلی نحوه نصب کار استاپ محصولی است که بانصب آن در محل پارک خودرو از برخورد ماشین با دیوار روبرو و یا ماشین روبروی کاملا جلوگیری می شود.کار استاپ همچنین تعیین کننده محل پارک خودرو ها در پارکینگ ساختمان ها و پارکینگ های عمومی می باشد. متوقف کننده خودرو
گارد کرنر

محافظ ستون پارکینگ, ضربه گیر ستون پارکینگ

اطلاعات مشخصات فنی نقشه و اطلاعات تکمیلی نحوه نصب معرفی گارد ستون لاستیکی دُرمت محافظ ستون پارکینگ که با اسم های گاردکرنر گارد ستون محافظ لب ستون و اسم های دیگر شناخته میشود وظیفه حافظت از بر خورد های اتومبیل با لبه های ستون کاربرد دارد .  محافظ ستون لاستیکی دُرمت به دلیل استفاده از