نظافت پادری

نحوه مناسب نظافت پادری های آلومینیومی

نظافت پادری: نظافت دوره ای پادری های آلومینیومی فرسایش موکت پادری های آلومینیومی به ۳ عامل بستگی دارد ۱- حجم تردد روزانه ۲-نظافت دوره ای ۳- مقدار و نوع الودگی محیط که در زیر به صورت کامل برسی میکنیم. ۱- حجم تردد گردو خاک و زباله های ریز که به همراه پا وارد ساختمان می
پادری آلومینیومی

نحوه انتخاب پادری مناسب

با توجه به نگرانی روبه روشد در مورد بیمارهای ریوی و دیگر بیماری ها جدی مرتبط به گرو غبار تهدید کننده سلامت انسان مدیران را بر آن داشت تا مسائل مربوط به گرد و غبار را جدی بگیرند ; از جمله مسائل مرتبط با سلامت که مشکلات تنفسی و ریوی ممکن است به علت ورود