کفپش پاکن لاستیکی

پادری لاستیکی

اطلاعات مشخصات فنی نقشه و اطلاعات تکمیلی رنگبندی این نوع پادری تماما از لاسیتکSBR ساخته می شود از این رو شرایط جوی هیچ تاثیری روی آنها نمیگذارد و کاملا در برابر فرسایش مقاوم هستند. شکل ظاهری این نوع پادری به صورت مشبک همراه با حفره است که باعث می شود از ورود گل و لای

پادری توکار2 سانتی فضای خارج

این پادری ها با رویه لاستیکی از گروه 500 از کد 507 تا 509 برای فضاهای بیرونی مناسب می باشد .

پادری روکار 2 سانتی فضای خارج

این پادری ها با رویه لاستیکی از گروه 500 از کد 507 تا 509 برای فضاهای بیرونی مناسب می باشد .

پادری روکار 2 سانتی فضای داخل

نوع پادری از گروه 500 محصولات دٌرمت و مخصوص فای داخل می باشد

پادری توکار2 سانتی فضای داخل

نوع پادری از گروه 500 محصولات دٌرمت و مخصوص فای داخل می باشد

پادری توکار1 سانتی شیار دارموکت فضای خارج

نوع پادری از گروه 400 محصولات دٌرمت و مخصوص فضای خارج می باشد

پادری روکار1 سانتی شیار دارموکت فضای خارج

نوع پادری از گروه 400 محصولات دٌرمت و مخصوص فضای خارج می باشد

پادری توکار2 سانتی فضای داخل

نوع پادری از گروه 300 محصولات دٌرمت و مخصوص فای داخل می باشد

پادری توکار2 سانتی فضای خارج

این پادری ها با رویه لاستیکی از گروه 300 از کد 307 تا 309 برای فضاهای بیرونی مناسب می باشد .

پادری روکار 2 سانتی فضای خارج

این پادری ها با رویه لاستیکی از گروه 300 از کد 307 تا 309 برای فضاهای بیرونی مناسب می باشد .