ترمز پله آلومینیومی

ترمز پله آلومینیومی دوبل پهن

اطلاعات مشخصات فنی نقشه و اطلاعات تکمیلی معرفی این نوع از ترمز پله ها از جنس آلومینیومو با عرض 9 سانتی متر و رویه پی وی سی و یک نوار شب تاب  تولید میشود . این نوع از ترمز پله قاببلیت نصب در هر قسمت از پله را دارد و به دلیل نداشتن حالت نبشی

پادری آلومینیومی گروه 350

اطلاعات مشخصات فنی نقشه و اطلاعات تکمیلی معرفی این پادری ها با ارتفاع ۲ سانت و با استکلت ترکیبی پی وی سی و آلومینیوم تولید می گردد و مخصوص فضا های باز و مسقف میباشد. برای نصب این پاری ها توصیه میشود به صورت تو کار  از قبل چاله ای به ضخامت۲ سانت در زمین

پادری آلومینیومی گروه 300

اطلاعات مشخصات فنی نقشه و اطلاعات تکمیلی رنگ ها معرفی این پادری ها با ارتفاع ۲ سانت تولید می گردد و مخصوص اماکن پرتردد می باشد . برای نصب این پاری ها توصیه میشود به صورت تو کار  از قبل چاله ای به ضخامت۲ سانت در زمین ایجاد نمود ،البته می توان این پادری ها