پادری لاستیکی

اطلاعات مشخصات فنی نقشه و اطلاعات تکمیلی رنگبندی این نوع پادری تماما از لاسیتکSBR ساخته می شود از این رو شرایط جوی هیچ تاثیری روی آنها نمیگذارد و کاملا در برابر فرسایش مقاوم هستند. شکل ظاهری این نوع پادری به صورت مشبک همراه با حفره است که باعث می شود از ورود گل و لای