برای اندازه گیری محل نصب پادری هم خودتان میتوانید این کار را انجام دهید و همچنین شرکت با ارسال کارشناس میتواند اندازه گیری را انجام دهد

در اجرای روکار پادری با استفاده از چسب پلی اورتان و چسب آهن نصب میشود در صورت رضایت فرد با استفاده از پیچ و رولپلاک این کار نیز امکان پذیر است. اما در اجرای پادری توکار با توجه به نوع پادری یک الی دو سانتی متر از محل نصب پادری را حفر میکنیم کف را سرامیک کرده و پادری را در محل قرار میدهیم

پادری ها بعد از نصب بر اساس انتخاب شما میتواند قابلیت جمع کردن داشته باشه باشد اما رمپ های پادری به محل متصل میماند

جواب سوال

سوال خود را از ما بپرسید؟