• محافظ کنج دیوار ۳ سانتی_ کد: P14-1

  محافظ کنج یوار از جنس PVC ساخته شده که جهت محافظت از برخورد ها به کنج دیوار و ستون های تیز در اماکنی همچون گوشه دیوار های مدارس ، مهد کودک ها، بیمارستان ها و ...استفاده میشود.
 • محافظ ستون ـ کد: G1

  گارد ستون و یا محافظ ستون محصولی است جهت جلوگیری از آسیب های رد اثر برخورد با لبه ستون ها در پارکینگ ها مورد استفاده قرار میگیرد
 • متوقف کننده خودرو ـ کد: CR1

  کار استاپ محصولی است جهت مشخض کردن محدوده پارک و مشخض کردن محل فاصله پارک خودرو تا دیوار میباشد . این محصول از جنس لاستیک فشرده بوده و برای هر محل خودرو یک جفت نیاز می باشد .
 • محافظ کنج دیوار ۵ سانتی ـ کد: P14

  ین دسته از پادری های مختص به فضای هایی با تردد متوسط بوده و رویه آم می توان نسبت به فضای مورد استفاده از انوع رویه های pvc و یا موکتی استفاده نمود .
 • محافظ ستون ـ کد: G2

  گارد ستون و یا محافظ ستون محصولی است جهت جلوگیری از آسیب های رد اثر برخورد با لبه ستون ها در پارکینگ ها مورد استفاده قرار میگیرد . جنس این محافظ ستون ها از لاستیک بوده وبه شکل شبگه ای بوده که این امر باعث ضربه گیری حداکثری میشود .
 • محافظ دیوار ـ کد: WR1

  محافظ دیوار لاستیکی از جنس تمام لاستیک ساخته شده که جهت محافظت از برخورد ها به دیوار و ستون های گرد در اماکنی همچون دیوار های مدارس ، مهد کودک ها، بیمارستان ها، پارکینگ ها و ...استفاده میشود.