This is the product title

گارد ستون های مقاوم نوع جدید از محافظ ستون هایی است که مقاومت خمشی آن بیشتر از مدل های قبلی شده است


.

گارد ستون و یا محافظ ستون محصولی است جهت جلوگیری از آسیب های رد اثر برخورد با لبه ستون ها در پارکینگ ها مورد استفاده قرار میگیرد . جنس این محافظ ستون ها از لاستیک بوده  وبه شکل شبگه ای بوده که این امر باعث ضربه گیری حداکثری میشود . 

طراحی جدید این محافظ ستون ها باعث مقاومت خمشی آنها شده و جذب ضربه را بهتر انجام میدهد 

عنوان توضیحات