• پروفیل گرده ماهی _ کد: ۹۰۰

  پروفیل آلومینیومی گرده ماهی کاربرد های مختلفی همچون پوشش درز ، فاصله بین موکت ، پارکت ، لمینک ،تمام کننده موکت و ... قابل استفاده است که می توان در رنگ های مختلف نیز آن را انودایز نمود
 • پروفیل سپری شیب دار ـ کد: ۹۰۱

  پروفیل آلومینیومی سپری شیبدار با ارتفاع 1 سانتی متر کاربرد های مختلفی دارد همچون
 • پروفیل نبشی ۱.۵ سانتی ـ کد : ۹۰۲

  پروفیل های نبشی با جنس آلومینیوم با عرض بال 1.5 سانت برای پوشش سطح گوشه های های دیوار ، لبه پله ها ، کنج کمد ها مورد استفاده قرار می گیرد
 • پروفیل نبشی ۲ سانتی ـ کد: ۹۰۳

  پروفیل های نبشی با جنس آلومینیوم با عرض بال 2 سانت برای پوشش سطح گوشه های های دیوار ، لبه پله ها ، کنج کمد ها مورد استفاده قرار می گیرد
 • پروفیل LED با ضخامت 1 سانتی متر ـ کد: ۹۰۴

  پروفیل های LED از جنس آلومینیوم با ضخامت یک سانتی متر بوده که از آن می توان استفاده های مختلفی همچون
 • پروفیل LED با ضخامت ۲ سانتی متر ـ کد: ۹۰۵

  پروفیل های LED از جنس آلومینیوم با ضخامت یک سانتی متر بوده که از آن می توان استفاده های مختلفی همچون پروفیل بین موکت ها پروفیل دکور کمد و ... استفاده نمود
 • پروفیل سپری ۲ سانتی ـ کد: ۹۰۶

  پروفیل سپری آلومینیومی با عرض 2 سانتی متر برای پوشش درض بین موکت ها پارکت ها ، لمینت موارد مشابه آن جهت مصارف دکوراتیو مورد استفاده قرار میگرد
 • پروفیل سپری۳ سانتی ـ کد: ۹۰۷

  پروفیل سپری آلومینیومی با عرض 3 سانتی متر برای پوشش درض بین موکت ها پارکت ها ، لمینت موارد مشابه آن جهت مصارف دکوراتیو مورد استفاده قرار میگرد
 • پروفیل نبشی z ـ کد : ۹۰۸

  پروفیل آلومینیومی z شکل با ارتفاع دو سانتی متر برای استفاده دکوراتیور دور محصولاتی همچون پادری بصورت تو کار مورد استفاده قرار میگیرد .