مواردی که باید در نصب ترمز پله رعایت شود

در رابطه با نصب ترمز پله ها مواردی هست که هنگام نصب باید به آن ها توجه کنید نکاتی که میتواند برای نصب ترمز پله به شما کمک بسزایی کند

مواردی که باید در نصب ترمز پله رعایت شود اولین موردی که باید در نصب ترمز پله رعایت شود و به گونه ای مهم ترین عامل آن است محل نصب ترمز پله ها میباشد محل نصب ترمز پله ها میتوان به دو نوع تقسیم کرد 

ترمز پله

۱. نصب ترمز پله برای محیط های داخلی 

۲.نصب ترمز پله برای محیط های بیرونی 

مورد اول: نصب ترمز پله در محیط های داخلی میباشد باید به این مورد دقت کرد که در این محیط محل نصب در معرض آب های جاری نباشد همانطور که مشخص است در فضاهایی داخلی تغییرات دمایی و حرارت بسیار پایین است و معمولا در معرض آفتاب و یا سرما و باران نیستند به همین دلیل میتوان از نوع پشت چسب دار ترمز پله ها استفاده کرد 

مورد دوم : فضاهایی بیرونی بدلیل اینکه در معرض هوای سرد، گرم و افتاب میباشد دارای شرایط خاصی هست  به همین دلیل برای فضاهای بیرونی میبایست از چسب هایی استفاده کرد که ضد آب و سرما هستند مانند چسب های آهن و یا پروپلین 

به این تکات توجه کنید 

برای نصب ترمز پله های سیلیسی و آلومینیومی باید از چسب آهن یا پلی اورتان استفاده کرد 

و از نصب ترمز پله های پی وی سی در فضای باز باید جلوگیری شود به دلیل تخریب و انبساط حرارتی PVC و همچنین چسب پذیر نبودن آنها 

ترمز پله ترمز پله آلومینیومی ضد لغزش ضد لغزش آلومینیومی