پادری آلومینیومی طرح دار

پادری ها را میتوان در محل هایی که داری زاویه هستند به اشکال گوناگون نصب نمود

پادری آلومینیومی طرح دار

 

هنگام نصب پادری محل هایی وجود دارد که دارای اشکال مختلف هستند که نمیتوان پادری را به شکل مربع یا مستطیل تولید کرد

در این گونه محل ها پادری را به دو شیوع میتوان پیاده سازی کرد

۱.پادری توکار

۲. پادری روکار

۱: پادری های توکار : این نوع از نحوه نصب پادری را به هر شکلی میتوان پیاده سازی اشکال هندسی با زاویه های مختلف و همینطور با قوس های مختلف

۲: پادری های روکار : این نوع از نحوه نصب را فقط میتوان به شکل اشکالی که قوس ندارند و به شکل دایره و یا بیضی نیستند

پادری پادری آلومینیومی پادری طرح دار پادری آلومینیومی طرح دار پادری ورودی پادری مجتمع پادری ورودی مجتمع پادری لوکس پادری مدرن