ترمز پله سلیسی با مجهز شدن به نبشی آلومینیومی باعث دوام بالای آن و استفاده درمکان های پرتردد میشود


.

ترمز پله سلیسی با مجهز شدن به نبشی آلومینیومی باعث دوام بالای آن و استفاده درمکان های پرتردد میشود و میتوان در هر نوع شرایط اقلیمی از آن استفاده کرد 

عنوان توضیحات
جنس زیره آلومینیوم 6063 ایرالکو
جنس رویه رزین اپوکسی و مواد ضد فرسایشی
عرض 7 سانتی متر
ارتفاع 3/3 سانتی متر
میزان تردد زیاد
طول 1 متر ، 1/2 متر ، 1/5متر ، 2 متر ، 3 متر ، 6 متر
ضخامت ۳ میلی متر