پروفیل های نبشی با جنس آلومینیوم با عرض 39میلی متر برای پوشش سطح پارکت ها ، موکت هامناسب میباشد


.
عنوان توضیحات
جنس آلومینیوم آنودایز شده 6063 ایرالکو
عرض ۷۸ میلی متر
ارتفاع ۱۶ میلی متر
امکان آنودایز رنگی دارد
حداکثر طول ۳ متر