This is the product title

این نوع پروفیل ،تمام کننده انواع موکت میباشد که تا ارتفاع ۶ میلی متر مورد استفاده قرار میگیرد


.

این نوع پروفیل ،تمام کننده انواع موکت میباشد که  تا ارتفاع ۶ میلی متر مورد استفاده قرار میگیرد

عنوان توضیحات
حداکثر طول ۳ متر
عرض ۸ میلی متر
ارتفاع ۹ میلی متر
جنس آلومینیوم آنودایز شده 6063 ایرالکو
نحوه نصب پیچ یا چسب
امکان آنودایز رنگی دارد