این پروفیل برای لبه پارکت استفاده میشود با رفت آمد لبه پارکت کنده میشود و جلوه نامناسبی ایجاد میشود با استفاده از این پروفیل میتوان از این اتفاق جلوگیری کرد


 پروفیل کفپوش از جنس آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو میباشد این پروفیل برای لبه پارکت استفاده میشود با رفت آمد لبه پارکت کنده میشود و جلوه نامناسبی ایجاد میشود با استفاده از این پروفیل میتوان از این اتفاق جلوگیری کرد 

عنوان توضیحات
حداکثر طول ۳ متر
جنس آلومینیوم آنودایز شده 6063 ایرالکو
امکان آنوایز رنگی دارد
عرض ۵۸ میلی متر
ارتفاع ۱۰ میلی متر