لب پله کفپوش و سرامیک پروفیل از جنس آلومینیوم که در انتهای سرامیک و کفپوش کار میشود که مانع از خراشیدگی و شکستن لبه سرامیک ها و کفپوش ها  میشود 

عنوان توضیحات
حداکثر طول 3 متر
جنس آلومینیوم آنودایز شده 6063 ایرالکو
امکان آنودایز رنگی دارد
عرض ۳۴.۵ یلی متر
ارتفاع ۱۲ میلی متر