This is the product title

نورخطی با عرض ۳۰ میلی متری به صورت روکار نصب میشود. با قرار دادن ال ای دی های مورد نیاز در این پروفیل میتوان نور مورد نیاز را تامین کرد


.

نورخطی با عرض ۳۰ میلی متری به صورت روکار نصب میشود. 
با قرار دادن ال ای دی های مورد نیاز در این پروفیل میتوان نور مورد نیاز را تامین کردتوجه داشته باشید این پروفیل برای تامین منبع نور استفاده نمیشود اما با آن میتوان نورپردازی و محوطه سازی را به نحو احسن اجرا نمود 

عنوان توضیحات