This is the product title

چراغ مگنتی استوانه ای با قابلیت چرخش 350 درجه افقی و 90 درجه عمودی و ویژگی نور اسپات، مناسب برای هایلایت کردن اجسام و محصولات در فروشگاه ها می باشد.بدنه و فریم این چراغ ها با ساختار هوشمندانه برای تبادل حرارتی مناسب با محیط و از جنس آلومینیومی اکسترودی تولید میشود.


.

چراغ مگنتی استوانه ای  با قابلیت چرخش 350 درجه افقی و 90 درجه عمودی و ویژگی نور اسپات، مناسب  برای هایلایت کردن اجسام و محصولات در فروشگاه ها می باشد.بدنه و فریم این چراغ ها با ساختار هوشمندانه برای تبادل حرارتی مناسب با محیط و از جنس آلومینیومی اکسترودی تولید میشود.

عنوان توضیحات