با نصب این فرچه ها یا برس های زیر درب از ورود گردو خاک و حشرات موزی و همچنین از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکند. این فرچه ها را میتوان در ساختمان های مسکونی و صنعتی در زیر دربها مشاهده کرد


.

با نصب این فرچه ها یا برس های زیر درب از ورود گردو خاک و حشرات موزی و همچنین از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکند. این فرچه ها را میتوان در ساختمان های مسکونی و صنعتی در زیر دربها مشاهده کرد

عنوان توضیحات
جنس آلومینیوم آنادایز شده و فرچه پی وی سی نرم
نحوه نصب پیچ یا چسب
طول 100 سانتی متر
ارتفاع کل با فرچه 4 سانتی متر
جنس فرچه پی وی سی نرم
محل مورد استفاده زیر در ب ها مسکونی و اداری