ترمز پله های سمباد های از جنس سمباده پشت چسب دار بوده ، جنس سمباده جهت ایجاد اصطکاک روی لبه پله کاربرد دارد . ترمز پله های سمباده ای پشکل پشت چسب دار تولید و عرضه می گردد


ترمز پله های سمباد های از جنس سمباده پشت چسب دار بوده ، جنس سمباده جهت ایجاد اصطکاک روی لبه پله کاربرد دارد . ترمز پله های سمباده ای پشکل پشت چسب دار و مدل 5 سانت آن در رول های 25 متری و مدل ۲/5 سانت در رول های ۱۸ متری  تولید و عرضه می گردد

عنوان توضیحات
رنگ مشکی
میزان تردد کم
عرض ۲.۵ سانت
طول رول ۱۸ متری
جنس رویه سمباده
ضخامت ۱ میلی متر