این ترمز پله ها از لاستیک مسلح شده تولید شده اند طرح کلی این ترمز پله به صورت یه نوار لاستیکی با عرض ۶ سانمتی متر میباشد که روی سطح آن دارای شیار های طولی میباشد


.

این ترمز پله ها از لاستیک مسلح شده تولید شده اند که به عرض های مختلف از ۳ سانت تا ۲۰ سانت و طول آزاد می باشند. روش نصب آنها بسیار آسان است
مرحله اول : محل نصب را به عرض ترمز پله با چسب جدا میکنیم
مرحله دوم : محل چسب کاغذی زده شده روی پله را به چسب مایع آغشته میکنیم. و سپس پشت ترمز پله را نیز چسب مایع میزنیم.
مرحله سوم : پس از گذشت ۱۵ دقیقه ترمز پله را رو سنگ پله در محلی که چسب زده ایم می چسبانیم.

عنوان توضیحات
جنس لاستیکی شیار دار
نوع نصب پشت چسب دار آلمانی
طول تا 6 متر
عرض ۵ و ۱۰ سانت
میزان تردد زیاد
ضخامت ۳ میلی متر