این ترمز پله ها از PVC مسلح شده تولید شده اند که به عرض های مختلف از 6 سانت  و طول آزاد می باشند. روش نصب آنها بسار آسان است.

نبش این نوع از ترمز پله ها از نوار شب تاب تشکیل شده است که در زمان تاریکی نبش پله را مشخص میکند

عنوان توضیحات
جنس لاستیک شیاردار
عرض استاندارد 6 سانت تا 1 متر
طول تا 6 متر
میزان تردد زیاد
نحوه اتصال پیچ یا چسب
ضخامت ۵ میلی متر