قرنیز ۴ سانمتی LED دارای ویژگی های منحصر به فردی همچون LED برای روشنایی و زیبایی به کار، محیطی برای سیم کشی جداگانه ( که هر سیم به طور جداگانه رد میگردد) این قرنیز در اماکنی همچون ادارها‌، بیمارستان


.

مزایای استفاده از قرنیز ۴ سانتی  در صورتی که در انتهای دیوار یا گوشه های کف خرابی مربوط به گچ کاری، نقاشی و … وجود داشته باشد، با استفاده از قرنیز می توان ایرادات بنایی را پوشاند. با استفاده از قرنیز ۴ سانتی می توان بخش های پایینی دیوار را پوشانده تا از برخورد کفش، پایه مبل یا حتی وسایل دیگر، دیوار دچار آسیب نشود. مزیت دیگر این است که قرنیز ها مانع خوبی برای نفوذ رطوبت به دیوار و همچنین تخریب رنگ آن می باشند قرنیز ۴ سانمتی LED دارای ویژگی های منحصر به فردی همچون LED  برای روشنایی و زیبایی بخشیدن به کار و محیطی برای سیم کشی جداگانه ( که هر سیم به طور جداگانه رد میگردد) میباشد  این قرنیز در اماکنی همچون ادارها‌، بیمارستان ها ، امااکن تجاری، سالن آمفی تئاتر، سینما و رستوران ها مورد استفاده قرار میگیرد

عنوان توضیحات
طول ۳ متر
عرض ۱۷ میلی متر
ارتفاع ۴۳ میلی متر
جنس آلومینیوم آنودایز شده 6063 ایرالکو
نحوه نصب پیچ