نور خطی تو کار کناف نسل جدیدی از نور خطی های کناف میباشد که نیازی به زیر سازی و یا پیچ کردن به زیر سازی برای نصب آن نیست


.

نور خطی تو کار کناف نسل جدیدی از نور خطی های کناف میباشد که نیازی به زیر سازی و یا پیچ کردن به زیر سازی برای نصب آن نیست فقط کافی است روی کناف قرار گیرد به گچ برگ های کناف پیچ شود نصب آسان و توکار بودن این محصول از عواملی است که باعث تولید و طراحی این محصول شده است 

عنوان توضیحات
جنس آلومینیوم آنودایز شده 6063 ایرالکو
ارتفاع ۱۴ میلی متر
عرض ۶۸ میلی متر