This is the product title

استفاده از نور های مخفی بسیار رایج است و در طراحی های دکوراسیون به کار میرود. اما اجرای نور مخفی با کناف بسیار وقت گیر و هزینه بر است.


.

استفاده از نور های مخفی بسیار رایج است و در طراحی های دکوراسیون به کار میرود. اما اجرای نور مخفی با کناف بسیار وقت گیر و هزینه بر است. تولید نور مخفی کناف باعث میشود ک علاوه بر اجرای آسان تر نور مخفی در کناف در هزینه و زمان شما نیز صرفه جویی شود 

عنوان توضیحات
جنس آلومینیوم آنودایز شده 6063 ایرالکو
ارتفاع ۵۲ میلی متر
عرض ۴۷ میلی متر