قرنیز ۸ سانمتی LED دارای ویژگی های منحصر به فردی همچون LED برای روشنایی و زیبایی به کار، محیطی برای سیم کشی جداگانه ( که هر سیم به طور جداگانه رد میگردد) این قرنیز در اماکنی همچون ادارها‌، بیمارستان


.

قرنیز ۸ سانمتی LED دارای ویژگی های منحصر به فردی همچون LED  برای روشنایی و زیبایی به کار، محیطی برای سیم کشی جداگانه ( که هر سیم به طور جداگانه رد میگردد) این قرنیز در اماکنی همچون ادارها‌، بیمارستان

عنوان توضیحات
طول ۳متر
عرض ۱.۷ سانتی متر
جنس آلومینیوم آنودایز شده 6063 ایرالکو
نحوه نصب پیچ
امکان آنودایز رنگی دارد