پروفیل کنج دیوار LED دار از جنس آلومینیوم آنودایز شده که میتوان در کنج دیوار ها کابینت ها از آن استفاده کرد این پروفیل با داشتن LED ظاهر زیبایی به محل استفاده شده میبخشد


.

پروفیل کنج دیوار LED دار از جنس آلومینیوم آنودایز شده که میتوان در کنج دیوار ها کابینت ها از آن استفاده کرد این پروفیل با داشتن LED ظاهر زیبایی به محل استفاده شده میبخشد 

عنوان توضیحات
طول ۳متر
جنس آلومینیوم آنودایز شده 6063 ایرالکو
عرض ۳ سانتی متر
ارتفاع ۹ میلی متر
نحوه نصب پیچ یا چسب